Description

Национална телефонска линија за помоћ женама је услуга која се пружа само, или углавном, женама које су жртве насиља. Видети такође: жртва, преживела/ли

Additional notes and information

Стандарди утврђени у Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља према женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) предвиђају да женска линија за помоћ ради 24 сата дневно, 7 дана у недељи, треба да буде бесплатна, да пружи савете свим позиваоцима, уз пуно поверење и дужно поштовање њихове анонимности, као и да служи жртвама свих облика насиља према женама. Телефонска линија за помоћ женама треба да делује на националном нивоу и пружа одговарајућу подршку женама из свих региона; то значи да особље мора бити правилно обучено, имати ефикасне вештине комуникације и бити упућено у регионалне ситуације и све релевантне одредбе.