Description

telefontjeneste, der tilbyder støtte, nformation og profesionel rådgivning til kvinder der har været eller er ofte for vold.

Additional notes and information

Standarder, der er fastlagt i Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbul-konventionen), foreskriver, at en hjælpetjeneste til kvinder skal fungere 24/7, være gratis, skal rådgive opkalderen fortroligt eller med behørigt hensyn til deres anonymitet, og være for ofre for alle former for vold mod kvinder. Hjælpetjenesten for kvinder skal fungere på nationalt plan og yde passende hjælp til kvinder fra alle dele af landet. Det betyder, at personalet skal være behørigt uddannet, have gode kommunikationsevner og have viden om de lokale/regionale situationer og alle relevante bestemmelser.