Description

дискриминација на работното место што може да се состои од физичко или психолошко насилство кое може да биде родово базирано

Additional notes and information

Најјасна илустрација за оваа појава е сексуалното вознемирување, но вознемирувањето придружено со насилство или закана за насилство не мора да биде со сексуална намера. Истражувањата покажуваат дека постои тесна врска меѓу насилството на работното место и прекарната работа, родот, младината и одредени високо ризични сектори на занимања.