Description

diskrimination på arbejdspladsen, der kan forværres af fysisk eller psykologisk vold, som kan være kønsbaseret

Additional notes and information

Det tydeligste eksempel herpå er sexchikane, men chikane ledsaget af vold eller trussel om vold behøver ikke at have seksuelle hensigter. Undersøgelser viser, at der er en tæt sammenhæng mellem vold på arbejdspladsen og usikkert ansættelsesforhold, køn, ungdom og visse højrisiko-erhvervssektorer.