Description

diskriminace v práci, která může spočívat ve fyzickém nebo psychickém násilí a může být genderově podmíněná

Additional notes and information

Nejjasnějším příkladem násilí na pracovišti je sexuální obtěžování. Obtěžování doprovázené násilím nebo pohrůžkou násilí však nemusí být nutně zamýšleno jako sexuální. Z výzkumů vyplývá, že existuje úzká souvislost mezi násilím na pracovišti a prekérní prací, genderem, nízkým věkem a některými vysoce rizikovými odvětvími.