Description

Дискриминация на работното място, която може включва физическо или психологическо насилие, което може да бъде основано на пола.

Additional notes and information

Най-ясният пример за това е сексуалният тормоз, но не е необходимо тормозът, придружен от насилие или заплахата за насилие, да бъде със сексуален умисъл. Изследователите сочат, че има тясна връзка между насилието на работното място и несигурните условия на работа, пола, младежта и определени високорискови професионални сектори.