Description

dyskryminacja w miejscu pracy, której towarzyszyć może przemoc fizyczna lub psychologiczna, mogąca wiązać się z płcią

Additional notes and information

Najbardziej wyraźnym przykładem tego zjawiska jest molestowanie seksualne, jednak molestowanie, któremu towarzyszy przemoc lub groźba przemocy, nie musi mieć z zamierzenia charakteru seksualnego. Badacze wskazują, że istnieje bliskie powiązanie między przemocą w miejscu pracy i niepewną pracą, płcią, młodym wiekiem oraz pewnymi sektorami branżowymi wysokiego ryzyka.