Description

Töökohal diskrimineerimine, millega võib kaasneda kehaline või psühholoogiline vägivald, mis võib olla soopõhine

Additional notes and information

Kõige parem näide on seksuaalne ahistamine, millega koos käib vägivald või sellega ähvardamine, mis ei pruugi olla seksuaalse alatooniga. Uuringud on näidanud seost töövägivalla ja juhutööde, soo, nooruse ja teatud kõrge riskiga valdkondade vahel.