Description

diskriminacija na delovnem mestu, ki lahko vključuje fizično ali psihološko nasilje in lahko temelji na spolu

Additional notes and information

Najboljša ponazoritev tega nasilja je spolno nadlegovanje, ki ga spremlja nasilje ali grožnja nasilja, pri katerem pa ne gre nujno za namen spolnosti. Raziskave kažejo na tesno povezavo med nasiljem na delovnem mestu in prekarnim delom, spolom, mladostjo in določenimi zelo tveganimi poklicnimi sektorji.