Description

Дискриминација на послу може се састојати од физичког или психолошког насиља, које може бити засновано на полу.

Additional notes and information

Најјаснија илустрација овога је сексуално узнемиравање, али узнемиравање праћено насиљем или претњом насиљем не мора имати сексуалну намеру. Истраживања указују да постоји уска веза између насиља на раду и сталног посла, пола, младих и одређених високо ризичних професионалних сектора.