Description

discriminatie op het werk die kan worden vermengd met fysiek of psychisch geweld, dat gendergerelateerd kan zijn

Additional notes and information

Het duidelijkste voorbeeld hiervan is seksuele intimidatie. Intimidatie die vergezeld gaat van geweld of dreigen met geweld hoeft echter geen seksuele bedoeling te hebben. Uit onderzoek blijkt dat er een nauwe samenhang is tussen geweld op het werk en onzeker werk, geslacht, jeugd en bepaalde beroepsgroepen met een hoog risico.