Description

idirdhealú ag an obair a d'fhéadfadh a bheith níos measa mar gheall ar fhoréigean fisiceach nó síceolaíoch, a d'fhéadfadh a bheith bunaithe ar inscne

Additional notes and information

Is é an léiriú is soiléire air seo ná gnéaschiapadh, ach ní gá go mbeadh gnéaschiapadh i gceist leis an gciapadh a bhíonn ag gabháil le foréigean nó le bagairt an fhoréigin. Léiríonn taighde go bhfuil dlúthbhaint idir an foréigean ag an obair agus obair fhorbhásach, inscne, óige, agus earnálacha gairme ard-riosca áirithe.