Description

kvinna som har utsatts för könsrelaterat våld

Additional notes and information

I samband med våld mot kvinnor. Term som ofta används omväxlande med den mer konventionella termen ”offer”. Termen överlevare kan dock vara vilseledande när den används om en kvinna som har våldtagits eftersom det kan antyda att hennes handlingar kunde ha gjort skillnad och därmed vara i linje med klandrande av offret.
Trots de pågående diskussionerna om termerna ”offer” och ”överlevare” används termen ”offer” i samtliga definitioner i jämställdhetsordlistan som avser könsrelaterat våld eftersom denna term används i europeiska och internationella källor.