Description

Nainen, jolle on tehty sukupuolittunutta väkivaltaa

Additional notes and information

Liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Termiä käytetään usein vaihdellen tavanomaisemman uhri-termin kanssa. Termi "eloonjäänyt" voi kuitenkin olla harhaanjohtava, kun sitä käytetään naisesta, joka on raiskattu, sillä se voi antaa ymmärtää, että hänen toimintansa olisi voinut vaikuttaa asiaan, mikä olisi uhrin syyllistämistä. Huolimatta "uhria" ja "eloonjäänyttä" koskevista käynnissä olevista keskusteluista kaikissa sukupuolten tasa-arvosanaston sukupuolittuneeseen väkivaltaan liittyvissä määritelmissä käytetään selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi termiä "uhri", koska samaa termiä käytetään EU:n ja kansainvälisissä lähteissä.