Description

kobieta, która doznała przemocy ze względu na płeć

Additional notes and information

W odniesieniu do przemocy wobec kobiet. Termin często używany zamiennie z bardziej konwencjonalnym terminem „ofiara”. Termin „osoba, która doświadczyła przemocy uwarunkowanej płcią” może jednak być mylący w odniesieniu do zgwałconej kobiety, ponieważ może sugerować, że jej czyny mogły wpłynąć na sytuację, przez co może być zgodne z obarczaniem winą ofiar.