Description

žena koja je pretrpjela rodno uvjetovano nasilje

Additional notes and information

Koncept se odnosi na nasilje nad ženama. Pojam se često naizmjence upotrebljava s učestalijim terminom "žrtva". Međutim, izraz "preživjela osoba" može stvoriti pogrešan dojam kada se odnosi na ženu koja je bila silovana, jer može implicirati da je svojim postupcima mogla utjecati na ishod, što bi se podudaralo s okrivljavanjem žrtve. Unatoč postojećim raspravama o izrazima "žrtva" i "preživjela osoba", zbog jasnoće i dosljednosti u svim se definicijama Pojmovnika rodne terminologije koje se odnose na rodno uvjetovano nasilje upotrebljava pojam "žrtva" u skladu s europskim i međunarodnim izvorima.