Description

kompleks i besimeve që nxit agresionin seksual mashkullor dhe mbështet dhunën ndaj grave

Additional notes and information

Përshkruan një shoqëri ku dhuna konsiderohet si seksi dhe seksualiteti si i dhunshëm. Manifestimet e një kulture përdhunimi përfshijnë raste të dhunës seksuale që variojnë nga vërejtjet seksuale deri tek prekja seksuale, te përdhunimi, si dhe faljen e një dhune të tillë ndaj grave dhe paraqitjen e saj si normale. Termi mund të përdoret gjithashtu në lidhje me grupe ose mjedise të caktuara, si përdhunimi i luftës ose përdhunimi në burg.