Description

soubor přesvědčení, která podporují mužskou sexuální agresi a také násilí na ženách

Additional notes and information

Tento termín popisuje společnost, v níž je násilí považováno za sexuálně přitažlivé a sexualita je vnímána jako násilná. Kultura znásilňování se projevuje například případy sexuálního násilí, od poznámek a doteků sexuální povahy, až po znásilnění, ale také schvalováním takového násilí na ženách a jeho prezentování jakožto normálního jevu. Tento termín lze použít také ve spojení s určitými skupinami nebo okolnostmi, jako je například válečné znásilnění nebo znásilnění ve vězení.