Description

Комплекс от вярвания, които насърчават сексуалната агресия от страна на мъжете и поддържа насилието срещу жените.

Additional notes and information

Описва общество, в което насилието се счита за секси, а сексуалността - за насилствена. Проявите на културата, толерираща изнасилването включват случаи на сексуално насилие, които варират от сексуални забележки през сексуално докосване до изнасилване, както и оправдаване на такова насилие срещу жените и представянето му като нормално. Терминът може да се използва във връзка с определени групи или среди, като например изнасилване по време на война или изнасилване в затвора.