Description

įsitikinimų, kurie skatina vyrų seksualinę agresiją ir palaiko smurtą prieš moteris, visuma

Additional notes and information

Ji apibūdina visuomenę, kurioje smurtas vertinamas kaip seksualus, o seksualumas - kaip smurtinis. Žaginimo kultūros požymiai apima seksualinio smurto apraiškas, kurios varijuoja nuo seksualių replikų, prisilietimų iki prievartavimo, taip pat tokio smurto prieš moteris toleravimo ir normalizavimo. Terminas taip pat gali būti vartojamas kalbant apie tam tikras grupuotes arba situacijas, kaip kad žaginimas karo metu arba kalėjime.