Description

súbor presvedčení, ktorý podporuje mužskú sexuálnu agresiu a podporuje násilie voči ženám

Additional notes and information

Popisuje spoločnosť, v ktorej sa násilie považuje za príťažlivé a sexualita za násilnú. Prejavy kultúry znásilňovania zahŕňajú prípady sexuálneho násilia, ktoré majú formu sexuálnych poznámok až po sexuálny styk so znásilňovaním, ako aj umožňovanie takéhoto násilia voči ženám a jeho prezentovanie ako normálneho javu. Tento pojem sa môže použiť aj vo vzťahu k určitým skupinám alebo miestam, ako je znásilnenie počas vojny alebo znásilnenie vo väzení.