Description

szereg przekonań wspierających agresję seksualną mężczyzn i przemoc wobec kobiet

Additional notes and information

Opisuje społeczeństwo, w którym przemoc jest postrzegana jako seksowna, a seksualność jako agresywna. Przejawy kultury gwałtu obejmują przypadki przemocy seksualnej, od uwag na tle seksualnym po dotykanie i gwałt, a także przyzwolenia na taką przemoc wobec kobiet i przedstawianie jej jako normalnego zachowania. Terminu można również użyć w stosunku do określonych grup lub sytuacji, takich jak gwałt wojenny czy gwałt w więzieniu.