Description

Овај термин се односи на комплексност увјерења која оснажују сексуалну агресију мушкараца и подржава насиље над женама. Описује друштво у којем се насиље сматра нечим секси, а сексуалност насиљем. Манифестације културе силовања укључују случајеве сексуалног насиља који се крећу од сексуалних опаски преко сексуалног додиривања до силовања, као и одобравање таквог насиља над женама и његово представљање као нормално.