Description

uzskatu kopums, kas veicina vīriešu seksuālo agresiju un atbalsta vardarbību pret sievietēm

Additional notes and information

Tā apraksta sabiedrību, kurā vardarbība tiek uzskatīta par seksīgu un seksualitāte par vardarbīgu. Izvarošanas kultūras izpausmes var ietvert tādas seksuālas vardarbības gadījumus, kas ir robežās no seksuāla rakstura piezīmēm līdz seksuālai aizskaršanai un izvarošanai, kā arī šādas vardarbības pieļaušanu pret sievietēm, uzskatot to par normālu. Terminu var izmantot arī saistībā ar noteiktām grupām vai vidēm, piemēram, izvarošana karadarbības laikā vai izvarošana cietumā.