Description

Magt er i denne centrale betydning et udtryk for mellemmenneskelige og samfundsmæssige relationer, herunder også for forhold mellem individer, grupper af individer og de menneskeskabte samfundsmæssige institutioner.

Additional notes and information

Der er gjort mange forsøg på at systematisere magtens kilder eller sfærer; en gængs opdeling omfatter fire områder: økonomien, ideologien, militæret og politikken, hvortil man i dag nok vil føje et femte: Kønnet som en magtdimension, der i alle samfund har skåret og skærer gennem alle andre. Patriarkatet, mandens magt over kvinden, har i stort set alle kendte samfund været et vilkår, uanset hvorledes magtrelationerne i øvrigt fungerer.