Description

violență îndreptată asupra unei persoane pe considerente de apartenenţăa acesteia la un anume gen, identitate sau expresie a genului, sau violenţă care afectează în mod disproporționat persoanele de un anumit gen

Additional notes and information

Violența de gen împotriva femeilor este o formă de discriminare și o violare a libertăților și a drepturilor lor fundamentale. Cuprinde toate actele de violență împotriva femeilor care duc sau pot duce la vătămarea sau suferința fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată femeilor, inclusiv amenințările cu asemenea acțiuni, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă survine în public sau în viața privată. Violența de gen include forme de violență precum: violența în relații apropiate, violența sexuală (inclusiv violul, agresiune și hărțuire sexuală), violența psihică și economică, traficul de femei, prostituția forțată, sclavia și diferite forme de practici vătămătoare, de exemplu căsătoria cu o persoană minoră și /sau forțată, mutilarea genitală feminină, crimele comise din motive de așa-zisă onoare, avortul forțat, sarcina forțată și sterilizarea forțată.Violența de gen împotriva femeilor se bazează pe structuri de putere ierarhice și inegale înrădăcinate în normele culturale de gen. Denotă de asemenea dominarea simbolică și culturală și deseori se manifestă în violență directă. Această definiție evidențiază faptul că violența împotriva femeilor se bazează pe gen, urmărește să facă mai vizibil dezechilibrul istoric de putere dintre femei și bărbați și să surprindă modelul oprimant de control coercitiv care privează femeile de libertăți fundamentale.