Description

jebkāda veida vardarbība, kas vērsta pret sievieti viņas dzimuma dēļ vai kas nesamērīgā apmērā skar sievieti

Additional notes and information

dzimumvardarbības pret sievietēm pamatā ir hierarhiskas un nelīdztiesīgas strukturālas varas attiecības, kas iesakņojušās ar kultūru saistītās dzimtes normās. Tā arī atklāj dominanci simboliskā un kultūras kārtībā un bieži vien izpaužas kā tieša vardarbība. Šī definīcija uzsver faktu, ka vardarbības pret sievietēm pamatā ir dzimte, un tās mērķis ir padarīt vēsturisko varas nelīdzsvaru starp sievietēm un vīriešiem pamanāmāku un aptvert piespiedu kontroles cietsirdīgo modeli, kas liedz sievietēm īstenot to pamatbrīvības.