Description

bilo koji oblik nasilja koji je usmjeren na ženu zbog toga što je žena ili koji disproporcionalno pogađa žene

Additional notes and information

Rodno uvjetovano nasilje nad ženama oblik je diskriminacije i kršenja njihovih temeljnih prava i sloboda. Uključuje sve postupke nasilja nad ženama koji rezultiraju ili je vjerojatno da će rezultirati fizičkom, spolnom, psihičkom ili financijskom povredom, odnosno patnjom žena, uključujući i prijetnje takvim postupcima, iznude ili nasumično lišavanje slobode, bez obzira događa li se ono u javnom ili privatnom životu. Rodno uvjetovano nasilje uključuje oblike nasilja kao što su nasilje u intimnim vezama, seksualno nasilje (uključujući silovanje, seksualni napad i uznemiravanje), psihičko i ekonomsko nasilje, trgovina ženama, prisilna prostitucija, ropstvo i različiti oblici štetnih postupaka kao što su brak s djetetom ili prisilni brak, sakaćenje ženskih spolnih organa, zločini počinjeni u ime takozvane časti, prisilni pobačaj, prisilna trudnoća i prisilna sterilizacija. Rodno uvjetovano nasilje nad ženama temelji se na hijerarhijskim i nejednakim strukturnim odnosima moći koji su ukorijenjeni u kulturološki uvjetovanim rodnim normama. Ono također razotkriva dominaciju u simboličkom i kulturološkom poretku te se često manifestira kao izravno nasilje. Ova definicija naglašava činjenicu da je nasilje nad ženama temeljeno na spolu, nastoji učiniti vidljivijom povijesnu neravnotežu moći između žena i muškaraca te obuhvatiti opresivni uzorak prisilne kontrole koji žene lišava njihovih temeljnih sloboda.