Description

Mis tahes vägivalla vorm naise vastu seetõttu, et ta on naine, või mis mõjutab naisi ebaproportsionaalselt

Additional notes and information

Soopõhine naistevastane vägivald on diskrimineerimise vorm ja naiste põhivabaduste ning -õiguste rikkumine. See hõlmab kõiki vägivallategusid, mis põhjustavad või võivad põhjustada füüsilist, seksuaalset, psühholoogilist või majanduslikku kahju või kannatusi, selliste tegudega ähvardamine, sundimine või meelevaldne vabaduse võtmine nii avalikus kui ka eraelus. Soopõhine naistevastane vägivald hõlmab lähisuhtevägivalda, seksuaalvägivalda (sh vägistamine, seksuaalsed rünnakud ja seksuaalne ahistamine), psühholoogilist ja majanduslikku vägivalda, naistega kaubitsemist, prostitutsioonile sundimist, orjust ja kahjulikke tavasid nagu laste ja/või sundabielu, naiste suguelundite moonutamine, nn aukuritegu, sunniviisiline abort, sunnitud rasedus ja sunniviisiline steriliseerimine. Soopõhine naistevastane vägivald põhineb hierarhilistel ja ebavõrdsetel struktuursetel võimusuhetel, mis on juurdunud kultuurispetsiifilistes soonormides. Samuti näitab see domineerimist sümbolites ja kultuuris ning viib sageli otsese vägivallani. See määratlus rõhutab seda, et naistevastane vägivald põhineb sool. Selle eesmärk on teha naiste ja meeste ajalooline võimutasakaalutus nähtavamaks ja näidata sunnitud rõhumist, mis võtab naistelt nende põhivabadused.