Description

Било који облик насиља који је усмјерен према жени зато што је жена или који жене погађа несразмјерно. Родно насиље над женама је облик дискриминације и кршење њихових основних слобода и права. Обухвата сва дјела насиља над женама која резултирају или ће вјероватно проузроковати физичку, сексуалну, психолошку или економску штету или патњу женама, укључујући пријетње таквим дјелима, присилу или самовољно лишавање слободе, било да се дешавају у јавности или у приватном животу.

Additional notes and information

Родно засновано насиље укључује облике насиља, као што су насиље у блиским везама, сексуално насиље (укључујући силовање, сексуално злостављање и узнемиравање), психолошко и економско насиље, трговина женама, принудна проституција, ропство и различити облици штетних пракси, као што су дјечји и/или принудни бракови, сакаћење женских гениталија, злочини почињени у име части, принудни побачај, принудна трудноћа и принудна стерилизација. Родно засновано насиље над женама заснива се на хијерархијским и неједнаким структурним односима моћи утемељеним у родним нормама везаним за културу. Такође открива доминацију у симболичком и културном поретку и често се манифестује у директном насиљу. Ова дефиниција наглашава чињеницу да се насиље над женама заснива на полу, има за циљ да учини историјски дисбаланс моћи између жена и мушкараца видљивијим и покушава да ухвати репресивни образац принудне контроле који жени одузима основне слободе.