Description

Kaikki väkivallan muodot, jotka kohdistuvat naiseen siksi, että hän on nainen, tai jonka kohteena ovat suhteettomassa määrin naiset

Additional notes and information

Naisiin kohdistuva sukupuoleen perustuva väkivalta on syrjinnän muoto ja naisten perusvapauksien ja -oikeuksien loukkaus. Se sisältää kaikki naisiin kohdistuvat väkivallan muodot, jotka johtavat tai todennäköisesti johtavat fyysiseen, seksuaaliseen, henkiseen tai taloudelliseen haittaan tai kärsimykseen naisille, mukaan lukien kyseisillä toimilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapauden riistäminen riippumatta siitä, tapahtuuko se julkisessa vai yksityisessä elämässä. Sukupuoleen perustuva väkivalta sisältää väkivallan muodot, kuten lähisuhdeväkivallan, seksuaalisen väkivallan (mukaan lukien raiskaus, seksuaalinen hyökkäys ja häirintä), henkisen ja taloudellisen väkivallan, naiskaupan, pakkoprostituution, orjuuden ja erilaiset haitallisten käytäntöjen muodot, kuten lapsi- ja/tai pakkoavioliitot, naisten sukuelinten silpomisen, niin sanotun kunnian nimissä tehdyt rikokset, pakkoabortin, pakkoraskauden ja pakkosteriloinnin. Naisiin kohdistuva sukupuoleen perustuva väkivalta perustuu hierarkkisiin ja epätasa-arvoisiin rakenteisiin valtasuhteisiin, jotka ovat juurtuneet syvään kulttuuriin liittyviin sukupuolinormeihin. Se paljastaa myös symbolisen ja kulttuurisen vallankäytön ja näkyy usein suorana väkivaltana. Tässä määritelmässä korostetaan sitä, että naisiin kohdistuva väkivalta perustuu sukupuoleen, sillä pyritään tekemään naisten ja miesten historiallisesta vallan epätasapainosta näkyvää ja pyritään saamaan esiin pakkohallinnan sortava kaava, joka vie naisilta perusvapaudet.