Description

vsaka oblika nasilja, ki je usmerjena proti ženski, ker je ženska, ali ki nesorazmerno prizadene ženske

Additional notes and information

Nasilje nad ženskami zaradi spola je oblika diskriminacije in kršitev njihovih temeljnih svoboščin in pravic. Vključuje vsa nasilna dejanja nad ženskami, ki povzročijo ali bodo verjetno povzročila fizične poškodbe, psihično ali ekonomsko škodo ali imele škodljive posledice za spolnost žensk ali povzročile njihovo trpljenje in ki vključujejo tudi grožnje s takimi dejanji, prisilo ali samovoljni odvzem prostosti, ne glede na to, ali do njih pride v javnem ali zasebnem življenju.
Nasilje zaradi spola vključuje vse oblike nasilja, kot so nasilje v odnosih z bližnjimi, spolno nasilje (vključno s posilstvom, spolnim napadom in spolnim nadlegovanjem), psihološko in ekonomsko nasilje, trgovino z ženskami, prisilno prostitucijo, suženjstvo in različne oblike škodljivih praks, kot so otroške in/ali prisilne poroke, pohabljanje ženskih spolnih organov, zločini, storjeni v imenu tako imenovane časti, prisilni splav, prisilno nosečnost in prisilno sterilizacijo.
Nasilje nad ženskami zaradi spola temelji na hierarhični in strukturni neenakosti razmerij moči, ki koreninijo v spolnih normah, povezanih s kulturo. Razkriva tudi nadvlado v simbolnem in kulturnem redu in se pogosto manifestira v neposrednem nasilju. Ta opredelitev izpostavlja dejstvo, da nasilje nad ženskami temelji na spolu, njen cilj je narediti zgodovinsko neravnovesje moči med ženskami in moškimi bolj vidno in si prizadeva prikazati zatiralski vzorec prisilnega nadzora, ki ženskam odvzema temeljne svoboščine.