Description

dzimumā balstīta vardarbība, kura tiek veikta ar elektroniskās komunikācijas līdzekļiem vai Internetā. Kaut gan kibervardarbība var ietekmēt kā sievietes, tā arī vīriešus, sieviešu un meiteņu pieredze ir atšķirīgākas un vairāk traumatiskās kibervardarbības forma.

Additional notes and information

Pastāv dažādas kibervardarbības formas vērstas pret sievietēm un meitenēm, iekļaujot, taču neierobežojoties ar, kiber uzmākšanos, pornogrāfijas (vai „atriebības pornogrāfijas”) izplatīšana bez savstarpējas vienošanās, dzimumā balstīta apvainošana, naidīgas runas un uzmākšanās; „kaunināšana”, neprasītā pornogrāfija, „atklāšanas šantāža”, izvarošanas draudi un draudi ar nāvi, elektroniski veikta cilvēku tirdzniecība.