Description

Naiste- ja tüdrukutevastane kübervägivald on soopõhine vägivald, mis pannakse toime elektrooniliste sidevahendite ja interneti abil. Kuigi kübervägivald võib mõjutada nii naisi kui ka mehi, kogevad naised ja tüdrukud erinevaid ja traumeerivamaid vorme. Naiste ja tüdrukute vastu suunatud kübevägivalla vorme on mitmesuguseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, küberjälitamine, konsensuseta pornograafia (või nn kättemaksupornograafia), soopõhine mõnitamine, viha õhutamine ja ahistamine, libustamine, soovimatu pornograafia, seksuaalse materjali abil väljapressimine, vägistamise ja surmaga ähvardamine ning inimkaubandusele elektrooniliste vahenditega kaasa aitamine. Kübervägivald ei ole iseseisev "päris" vägivalla suhtes, kuna sageli järgitakse samu mustreid, mis võrguvälise vägivalla puhul.