Description

Könsbaserat våld som begås genom elektronisk kommunikation och internet.

Additional notes and information

Även om nätbaserat våld kan drabba både kvinnor och män, upplever kvinnor och flickor andra och mer traumatiska former av nätbaserat våld.

Det finns olika former av nätbaserat våld mot kvinnor och flickor, inklusive, men inte begränsat till, olaga förföljelse, delning av material av pornografisk karaktär som ej skett i samförstånd (eller "hämndporr"), könsbaserat nedvärderande språk, hattal och trakasserier, skuldbeläggande (så kallad "slut-shaming"), oönskad pornografiskt innehåll, utpressning (så kallad "sextortion"), våldtäkthot och dödshot och människohandel med hjälp av internet.

Nätbaserat våld är inte ett separat fenomen i förhållande till ”verkligt våld”, eftersom det ofta följer samma mönster som våld som sker offline.