Description

Naismurhilla (femicide) tarkoitetaan naisten ja tyttöjen tappamista heidän sukupuolensa vuoksi, yksityisten ja julkisten toimijoiden tekemänä tai sallimana. Termillä viitataan muun muassa naisten tappamiseen lähisuhdeväkivallan seurauksena, naisten kidutukseen ja misogynistiseen murhaamiseen, naisten ja tyttöjen murhaamisen ns. kunnian vuoksi, muihin haitallisiin perinteisiin liittyviin tappamisiin, naisten ja tyttöjen kohdennettuun tappamiseen aseellisten selkkausten yhteydessä sekä rikollisjengien, järjestäytyneen rikollisuuden, huumekauppiaiden sekä ihmiskaupan yhteydessä esiintyviin naismurhiin. Termiä (femicidio) pidettiin erityisesti Latinalaisessa Amerikassa hyödyllisenä välineenä vastauksena naisten ja tyttöjen väkivaltaisten murhien hälyttävään lisääntymiseen. Samanaikaisesti sana feminicidio otettiin käyttöön kuvaamaan naismurhiin liittyvää rankaisemattomuuden kulttuuria ja institutionaalista väkivaltaa, joka oli seuraus valtion puutteellisesta vastuunkannosta ja riittämättömistä toimista. Tätä termiä käytetään silloin, kun viitataan valtion vastuuseen. Tilastollinen määrittely Naisen tappaminen läheisen toimesta tai haitallisten perinteiden seurauksena. Läheinen ymmärretään entiseksi tai nykyiseksi aviopuolisoksi tai kumppaniksi, riippumatta siitä, asuuko rikoksentekijä tai onko hän asunut yhdessä uhrin kanssa.