Description

rodovo podmienené násilie realizované prostredníctvom nástrojov elektronickej komunikácie a internetu.

Additional notes and information

Hoci obeťami kybernetického násilia môžu byť tak ženy ako aj muži, ženy a dievčatá zažívajú špecifické a viac traumatizujúce formy kybernetického násilia. Existujú rôzne formy kybernetického VAWG vrátane, okrem iného, kybernetického prenasledovania, nedobrovoľnej pornografie (alebo „porna z pomsty“), rodovo motivovaných urážok a obťažovania, odsudzovania za prejav sexuality („slut-shaming“), nevyžiadanej pornografie, online sexuálneho vydierania („sextortion“), vyhrážania znásilnením a smrťou, zverejňovania osobných údajov („doxing“) a elektronicky umožneného nezákonného obchodovania. Kybernetické násilie nie je fenomén, ktorý by bol oddelený od násilia “v skutočnom svete” a obe formy násilia sa často vyznačujú podobnými vzorcami.