Description

tāda sieviešu vai vīriešu pārstāvība jebkurā lēmējiestādē publiskajā un politikas jomā, kas nav zemāka par 40 % paritātes robežvērtības. Pilnīga sieviešu iekļaušana līdzvērtīgi vīriešiem demokrātiskas sabiedrības darbību visos līmeņos un visās jomās, izmantojot daudzdisciplīnu stratēģijas