Description

Видети тaкође: родно урaвнотежено учешће; пaритетнa демокрaтијa