Description

att uppnå målet med jämlikt deltagande av kvinnor och män där en deltagarandel på 50/50 brukar betraktas som jämviktsmål

Additional notes and information

Europarådet anser att tröskeln för jämvikt är en minsta deltagarandel på 40 procent för både kvinnor och män.