Description

У постизању циља равноправног учешћа жена и мушкараца, стопа учешћа 50/50 генерално се сматра паритетним циљем. Минималну стопу учешћа од 40% и за жене и за мушкарце Савјет Европе сматра паритетним прагом.