Description

het bereiken van gelijke participatie van vrouwen en mannen met een participatiegraad van 50/50 wordt in het algemeen beschouwd als de pariteitsdoelstelling

Additional notes and information

De Raad van Europa beschouwt een minimale participatie van 40% voor zowel vrouwen als mannen als de pariteitsdrempel.