Description

arritje e qëllimit të pjesëmarrjes së barabartë të grave dhe burrave me një normë pjesëmarrjeje 50/50 përgjithësisht konsiderohet si objektiv barazie/pariteti

Additional notes and information

Një normë minimale pjesëmarrjeje prej 40% për gratë dhe burrat konsiderohet nga Këshilli i Europës si pragu i barazisë.