Description

dosiahnutie cieľa rovnakého zastúpenia žien a mužov v pomere 50 : 50, ktorý sa považuje za základný cieľ parity

Additional notes and information

Rada Európy považuje za paritnú hranicu minimálnu mieru zastúpenia vo výške 40 % pre ženy aj pre mužov.