Description

dosažení rovné účasti žen a mužů v poměru 50 : 50, což se obecně považuje za cíl parity

Additional notes and information

Rada Evropy považuje za práh parity podíl účasti žen či mužů ve výši nejméně 40 %.