Description

osiągnięcie równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn ze współczynnikiem uczestnictwa 50/50 uważane zwyczajowo za cel parytetu

Additional notes and information

Rada Europy uznaje za próg parytetu minimalny współczynnik uczestnictwa na poziomie 40% zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.