Description

ostvarenje ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca, pri čemu se sudjelovanje u omjeru 50/50 obično smatra ciljem pariteta

Additional notes and information

Prema Vijeću Europe paritetni prag je stopa sudjelovanja žena i muškaraca od najmanje 40 % .