Description

vienodo, 50 / 50 proporcija grįsto moterų ir vyrų dalyvavimo užtikrinimas paprastai yra laikomas lygaus atstovavimo tikslu

Additional notes and information

minimalų 40 proc. dalyvavimo lygį tiek moterims, tiek vyrams Europos Taryba laiko lygaus atstovavimo riba.