Description

У постизању циља равноправног учешћа жена и мушкараца, стопа учешћа 50/50 се генерално сматра паритетним циљем. Видети такође: паритет

Additional notes and information

Минималну стопу учешћа од 40% и за жене и за мушкарце Савет Европе сматра паритетним прагом.