Description

opnåelse af målet om lige deltagelse af kvinder og mænd med en 50/50-deltagelse, der generelt betragtes som paritetsmålet

Additional notes and information

En minimumsdeltagelse på 40% for både kvinder og mænd betragtes af Europarådet som ligestillingstærsklen.